22.10.2019

Oddelenie obchodu, predajaMapa_GIM

Anton Marton – výkonný riaditeľ, predseda predstavenstva

mobil: +421 905 386 227

email:gimservis1@gmail.com

 

 

Oddelenie výroby, údržby

Peter Bandžák – vedúci úseku

mobil: +421 918 622 245

email:gimmajster@gmail.com

 

 

Sekretariát a  ekonomicko – personálne oddelenie

tel.: +421 55 673 2920

fax: +421 55 673 7971

email:gimservis@gmail.com

 

 

Zasielateľstvo

Marcela Jevčáková

mobil : +421 905 680 574

mobil SMS : +421 915 902 681

email:gimservis-roskova@mail.t-com.sk

 

 

Adresa

GIM-SERVIS, a.s.,

Vstupný areál U.S. Steel,

P. O. BOX 16,

044 54 KOŠICE


GPS

48°37'19.43"N
21°11'27.31"E